Navigatie

PRIVACY: KENNISGEVING BIJ REGISTRATIE (PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN) Privacyverklaring De verantwoordelijke voor de verwerking, NV Vlasaard, gelegen op Heirweg 143 te 9190 Stekene respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: klanten administratie, facturatie, profilering, verzenden van info of facturen, overheidsdiensten zoals Politie enz... Deze zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. (o.a. op het gebied van boekhouding) U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NV Vlasaard heirweg 143, te 9190 Stekene met email adres : [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot NV Vlasaard, Heirweg 143 te 9190 Stekene * [email protected]