Navigatie

Algemene voorwaarden
- 1. Alle bezoekers dienen het reglement in acht te nemen. Elke inbreuk op de voorschriften kan uitsluiting tot gevolg hebben
- 2. Kampeerders moeten zich inschrijven bij aankomst
- 3. Honden aan de leiband, kakje = zakje
- 4. Het staangeld dient vooruit betaald te worden, jaarplaatsen per jaar. Bij wanbetaling is enkel de rechtbank van Sint-Niklaas bevoegd.
- 5. Kampeerders & bezoekers dienen de zedelijkheid, openbare rust en welvoegelijkheid in acht te nemen, niemand mag zich door gedrag, houding of uitlating aan kritiek blootstellen.
- 6. Het is verboden allerlei afval of vuilnis elders dan op de het voorzien containerpark in de verplichte vlasaard zakken.
- 7. Max. snelheid op terrein is 5Km/u
- 8. Bezoekers dienen hun wagen te parkeren, vooraan aan de voorziene parking aan kantoor.
- 9. De kampleider kan steeds, indien het nodig is om de goede orde te handhaven, bijzondere maatregelen treffen.
- 10. Bij niet betaling na de vervaldag, kan de beheerder zonder voorafgaande schriftelijke melding, de caravan van het terrein verwijderen geheel op kosten van de betrokkene.
- 11. Verboden te wonen (= inschrijven op het adres van de camping)
- 12. Verkoop verplicht via kantoor
- 13. Onderverhuur is verboden
- 14. Staangelden en voorschotten kunnen niet terug betaald worden.
- 15. Annulatie is mogelijk indien er geen voorschotten benodigd zijn.